מדיניות פרטיות

גולשת יקרה/גולש יקר,

ברוך הבא לאתר www.mineonline.co.il, המהווה זירת סחר אינטרנטית (marketplace) ראשונה מסוגה בישראל, הכוללת (i) פלטפורמה שבאמצעותיה משתמשים יכולים למכור למשתמשים ולקנות ממשתמשים פריטי אופנה ו/או ולרכוש במכירה פומבית פרטי סלב מסלבס ו-(ii) חנות אוטטלט (להלן: "האתר"). בעלת האתר ומפעילת האתר הינה חברת שרון וגיא אופנה בע"מ, ח.פ. 515484566, שמשרדה הרשום ברחוב מנחם יקואל 4, משרד 3, בת-ים, 5959061 (להלן: "החברה"). השמירה על פרטיות המשתמש חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. התנאים המפורטים להלן יתארו למשתמש מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר.

1. הסכמה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש.

1.1. מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ותנאי השימוש הכללים, תנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס, ותנאי השימוש – חנות אאוטלט (להלן: "ההסכמים") חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי לוח (טאבלטים) למיניהם וכיוצא בזה).

1.2. כל ניסיון לעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, בשירותים, בתוכן המשתמש או בתוכן האתר (כהגדרתם בתנאי השימוש הכללים) מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו ולהסכמים ואישור המשתמש כי יפעל לפיהם וכי הינו מאשר לחברה לפעול (ולעשות שימוש במידע אישי ובנתונים שהחברה אוספת) לפיהם. אם המשתמש אינו מסכים להסכמים, עליו להפסיק ולהימנע מהשימוש באתר.

1.3. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שנודעה להם בתנאי השימוש הכללים או בתנאי השימוש פלטפורמה – מכירה פומבית סלבס או בתנאי השימוש חנות אאוטלט.

2. איסוף נתונים ומידע אישי.

2.1. נתונים ומידע אישי (כהגדרתם להלן) שימסור המשתמש ו/או אשר יאספו אודות המשתמש במסגרת שימושו בשירותים ו/או האתר, יישמרו ויעובדו על ידי החברה בהתאם להוראות החוק ולפי מדיניות הפרטיות. על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסור את המידע האישי ומסירתו תלויה ברצון המשתמש בעת גלישתו באתר ובעת מסירת פרטיו לצורך שימוש בשירותים, ויצירת חשבון המשתמש.

2.2. נתונים.

2.2.1. בעת גלישת המשתמש באתר, נשמרים אצל החברה באופן אוטומטי נתונים שעל פי רוב הינם כשלעצמם אנונימיים (להלן: "נתונים"), כגון שמו של ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש, סוג וגרסת דפדפן האינטרנט והתוספים שבשימוש, תאריך ביקור המשתמש, פרטים אודות המכשיר באמצעותו ניגש המשתמש אל האתר, משך הביקור, באילו עמודים ביקר המשתמש באתר, זמן תגובת האתר, פרסומות בהם המשתמש צופה ומקליק עליהן וכיוצא בזה.

2.2.2. האתר עושה שימוש ב-"עוגיות" (Cookies), באמצעותן נאספים הנתונים לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכיוצא בזה. בנוסף, ייתכן שהנתונים שייאספו באמצעות העוגיות ישמשו לצורך הצגת מודעות, פרסומות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקור המשתמש באתר ו/או באתרים אחרים.

2.2.3. יש עוגיות שפוקעות כאשר ההתחברות של המשתמש לאתר מסתיימת והוא יוצא מהדפדפן שלו. עוגיות אחרות נשמרות על הדיסק הקשיח במחשב/מכשיר של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין בקבלת עוגיות או לחסום את העוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלו (פרטים אודות הפעולות שיש לבצע כדי לשנות את ההגדרות האמורות קיימים לרוב בקובץ העזרה של הדפדפן).

2.2.4. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל המשתמש או שיתקשה המשתמש ליהנות מחלק מהשירותים ו/או תוכן האתר ו/או תוכן המשתמש (ולעיתים גם באתרים אחרים), בהתאם להגדרות הדפדפן.

כאשר המשתמש מבקר באתר של צד שלישי מתוך האתר, הצד השלישי עשוי להשתמש בעוגיות על גבי המחשב או המכשיר הנייד של המשתמש כדי לאסוף נתונים אודות המשתמש. שימושו של הצד השלישי בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי ולא למדיניות פרטיות זו. אם ברצון המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור עליו לבקר בשירות שלהם, או ליצור עימם קשר ישיר.

2.2.5. החברה יכולה לשלב נתונים אנונימיים עם מידע אישי מזוהה. כאשר החברה תעשה כן, החברה תנהג במידע והנתונים המשולבים כמידע אישי מזוהה ובהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זאת.

2.3. מידע אישי.

2.3.1. נתונים אישיים מזהים אודות המשתמש (להלן: "מידע אישי") יאספו ויישמרו אך ורק אם מסר אותם המשתמש מיוזמתו. המשתמש אינו נדרש למסור את המידע אישי לפי חוק, אך אם יבחר שלא למסור מידע אישי במקום בו הוא נחוץ לתפעול השירות המוצע באתר, ייתכן כי לא יוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם החברה מציעה למשתמש.

2.3.2. מידע אישי שהחברה אוספת אודות המשתמש:

2.3.2.1. שם פרטי ושם משפחה.

2.3.2.2. כתובת.

2.3.2.3. כתובת דוא"ל.

2.3.2.4. מספר טלפון.

2.3.2.5. תאריך לידה וגיל.

2.3.2.6. מספר תעודת זהות.

2.3.2.7. פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר.

2.3.2.8. מידע אודות העברות כספיות ו/או חיובים שביצע המשתמש באתר או תוך שימוש בשירותים (לדוגמא תוך מכירת פריטי אופנה ו/או פריטי סלב ורכישת פריטי אופנה ו/או פרטי סלב ו/או פריטי אאוטלט), לרבות היסטורית חיובים באמצעי התשלום באתר, סיבת התשלום וכיוצא בזה.

2.3.2.9. מידע אישי שהועבר לחברה במהלך התכתבויות, משובים, בלוגים, העלאת תמונת המשתמש או פניה לשירות הלקוחות של החברה.

2.3.2.10. מידע אישי נוסף שעלולה לדרוש החברה מהמשתמש, במידה והיא סבורה כי מידע אישי דרוש לאימות זהותו של המשתמש (לדוגמא צילום תעודת זהות המשתמש).

2.3.2.11. מידע אישי ששותף בחשבונות הרשתות החברתיות של המשתמש או שהועבר לחברה לאחר התחברות המשתמש לאתר דרך הרשתות החברתיות או שהועבר לחברה לאחר שהמשתמש ביצע רכישה ו/או מכירה של פריט אופנה באמצעות הרשתות החברתיות (להרחבה, אנא ראה סעיף ‏6 להלן).

2.3.2.12. מידע אישי נוסף, בהתאם לאישור ולהסכמת המשתמש ו/או כפי שנדרש ו/או מותר על-פי חוק.

2.3.3 המידע אישי שימסור המשתמש בעת שימושו באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או בעת יצירת חשבון המשתמש, יישמרו במאגר המידע הרשום של החברה, שבין מטרותיו ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות החברה.

3. השימוש בנתונים ובמידע אישי.

3.1. החברה תעשה שימוש בנתונים למטרות המפורטות להלן:

3.1.1. עיקר המידע שנאסף מעצם שימוש המשתמש באתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה את המשתמש אישית, ונועד כדי להתאים את האתר והשירותים המוצעים בו להעדפות ולצורכי המשתמש.

3.2. החברה תעשה שימוש בנתונים ובמידע אישי למטרות המפורטות להלן:

3.2.1. השימוש, הניהול וההפעלה התקינים של האתר והשירותים, לרבות שיפור חווית המשתמשים, טיפול בתקלות ואימות פרטי חשבון המשתמש;

3.2.2. שיפור והעשרת האתר והשירותים, ובכלל זה יצירת שירותים ותכנים חדשים, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים;

3.2.3. ביצוע סקרים וסטטיסטיקות, לצרכי שיווק לצרכים פנימיים של החברה ולצורכי מסירתו למפרסמים חיצוניים;

3.2.4. מתן שירותי פלטפורמה למשתמשים;

3.2.5. סיוע במכירת פריטי אופנה ו/או פריטי סלב וברכישת פרטי אופנה ו/או פריטי סלב ו/או ביצוע רכישת פריטי אאוטלט בידי המשתמשים;

3.2.6. הצגת מוצרים לרכישה מהמוכרים ו/או מסלבס ו/או מחנות האאוטלט באתר ומתן שירותים נוספים;

3.2.7. מתן שירות לקוחות, תמיכה וייעול ההתקשרות עם החברה;

3.2.8. שליחת עדכונים, הודעות, ניוזלטר ומידע נוסף למשתמש אודות האתר ו/או השירותים;

3.2.9. הצגה ו/או שליחה אל המשתמש של חומרי שיווק ופרסום, כאשר המשתמש עושה שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או תוך קבלת שקית אופנה או פריטי אופנה ו/או פריטי סלב בידי המשתמש;

3.2.10. שליחת חומרי שיווק ופרסום למשתמש באמצעות המידע שאספה החברה על המשתמש, ובין היתר שליחת חומרי שיווק ופרסום למשתמש באמצעות מסרונים ודוא"ל;

3.2.11. שליחת קופונים (שוברי הנחה) ודוגמיות פרסומיות למשתמש באמצעות המידע שאספה החברה על המשתמש, ובין היתר שליחת קופונים ודוגמיות של חברות מסחריות שונות באמצעות דוא"ל, מסרונים, במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בעת קבלת שקית האופנה או פריט האופנה ו/או פריטי סלב בידי המשתמש;

3.2.12. אכיפת ההסכמים;

3.2.13. יצירת קשר עם המשתמש, כאשר החברה סבורה שדבר זה הכרחי;

3.2.14. ציות לדין החל ולסייע לרשויות האכיפה הרלוונטיות, כאשר החברה מאמינה בתום לב ששיתוף פעולה של החברה עם רשויות אכיפת החוק מחויבת על-פי דין;

3.2.15. מניעת שימוש לרעה בשירותים;

3.2.16. לצורך פעולה במקרה של מחלוקת ו/או הליכים משפטיים מכל סוג שהוא בין המשתמש לבין החברה או בין המשתמש לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לאתר, לשירותים ולהסכמים; ו/או

3.2.17. מטרות אחרות המפורטות במדיניות הפרטיות ו/או בהסכמים ו/או בדין החל.

4. העברת מידע אישי לצדדים שלישיים. החברה לא תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, או על-פי הדין החל, ובמקרים הבאים: (א) לשם שמירה על זכויות החברה לרבות במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בין המשתמש לבין החברה, או אם יבצע המשתמש באתר פעולות שבניגוד לדין; (ב) על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק; (ג) כדי למנוע פגיעה בזכויות, בגוף ו/או ברכוש, בין אם של המשתמש ובין אם של משתמשים אחרים או כל צד שלישי או החברה; (ד) במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי; (ה) על מנת לאפשר את השירותים, לאחסן, לאסוף, להחזיק ולנהל את המידע אישי והנתונים של המשתמש;ו-(ו) בכל מקום באתר בו תינתן על-ידי המשתמש הסכמה מפורשת לכך. ניתנת בזו הסכמת המשתמש להעברת המידע אישי לצדדים שלישים אשר יסייעו לחברה או יפעלו מטעם החברה בקשר עם האמור בסעיף ‏3.1‏3 לעיל.

5. שירותים של צדדים שלישיים. ייתכן שחלק מהשירותים ו/או שירותי הסליקה והאשראי ו/או פרסומות המוצגות באתר ו/או קישורים המוצגים באתר (כגון התוכן חיצוני), מנוהלים ו/או ניתנים על ידי צדדים שלישיים, ולא על ידי החברה. החברה אינה שולטת, מסכימה או לוקחת אחריות על המידע אישי והנתונים שנאספים על ידי אותם צדדים שלישיים והשימוש שנעשה בהם. מידע אישי ונתונים שייאספו אודות המשתמש על ידי אותם צדדים שלישיים והשימוש שיעשה בהם, כפוף למדיניות הפרטיות ולנהלים של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות ולהסכמים. החברה ממליצה למשתמש לקרוא ולהבין את מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש והנהלים של אותם צדדים או לעמוד איתם בקשר כדי להבין את הפרקטיקות הנוהגות אצלם בקשר עם איסוף ושימוש במידע אישי.

6. מידע, תוכן המשתמש ותוכן האתר שהמשתמש משתף ברשתות חברתיות.

6.1. המשתמש יכול לבחור לשתף מידע בין חשבון המשתמש, תוכן המשתמש ותוכן האתר לבין החשבון האישי של המשתמש ברשתות החברתיות (לדוגמת פייסבוק, אינסטגרם, סנאפצ'ט וכיוצא בזה).

6.2. אם המשתמש יגדיר את חשבון המשתמש שלו לשילוב עם רשתות חברתיות, לרבות על-ידי כניסה לאתר באמצעות שימוש ברשת חברתית או רכישת פריטי אופנה דרך הרשתות החברתיות), אז המשתמש מסכים לשיתוף מידע (לרבות מידע אישי) בין החברה לבין רשתות חברתיות אלה, לצרכים שנקבעו במדיניות הפרטיות.

6.3. השימוש של הרשת החברתית במידע שהועמד לרשותה על-ידי החברה ו/או המידע שבחר המשתמש לשתף בה, כפוף למדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ונעשה בשליטת הרשת החברתית. שימוש זה אינו כפוף למדיניות הפרטיות ו/או ההסכמים.

6.4. ככל שהסכים המשתמש להתחבר לחשבון המשתמש באתר דרך הרשתות החברתיות (לדוגמת פייסבוק, אינסטגרם וכיוצא בזה) ו/או גרם לקישור חשבון המשתמש לחשבונו ברשת החברתית בכל דרך אחרת, החברה תהיה רשאית לאסוף את המידע והנתונים של המשתמש מהרשת החברתית רק בהתאם להגדרות הפרטיות שהגדיר בחשבונו ברשת החברתית (החברה תאסוף רק מידע שהמשתמש הרשה לרשתות החברתיות לשתף עם צדדים שלישיים).

6.5. ככל שמעוניין המשתמש למנוע את איסוף המידע והנתונים של המשתמש מהרשת החברתית על-ידי החברה, הוא מתבקש שלא להתחבר לחשבון המשתמש באתר דרך הרשתות החברתיות ו/או לא לגרום לקישור חשבון המשתמש לחשבונו ברשת החברתית בכל דרך אחרת.

7. חופש הבחירה ודיוור.

7.1. החברה מעוניינת לשלוח אל המשתמש, מדי פעם, מידע בדבר שירותיה (לרבות שירותי הפלטפורמה) ופריטי האאוטלט הנמכרים בחנות האאוטלט וחומרים שיווקיים אחרים, ובין היתר ניוזלטר, קופונים (שוברי הנחה) ודוגמיות פרסומיות אם באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר לה ואם באמצעות משלוחי פריטי האופנה ו/או פריטי סלב ו/או שקיות האופנה אל המשתמש. בנוסף החברה מעוניינת לשלוח אל המשתמש, מדי פעם, לשלוח למשתמש דברי פרסומת של צדדים שלישיים. בכל מקרה, בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ובכך למנוע את המשך קבלת המידע על-ידי לחיצה על הקישור "ביטול" בהודעת דואר האלקטרוני שנשלחה למשתמש או על-ידי פנייה לאתר באמצעות info@mineonline.co.il. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר ב- info@mineonline.co.il. בנוסף אם המידע האישי ישמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם מצויים אצל החברה ("פניה מסחרית"), יהיה זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן "חוק הגנת הפרטיות") לדרוש בכתב מהחברה שהמידע האישי המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. במקרה זה ימחק מידע אישי הדרוש לצורך הפניה המסחרית אל המשתמש כאמור לעיל. מידע אישי הדרוש לחברה ליתר המטרות האמורות במדיניות הפרטיות יישמר, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש.

8. מאגר המידע. מאגר המידע של המידע האישי והנתונים שבבעלות החברה, הינו מאגר מידע רשום מספר 211101027 (להלן: "מאגר המידע"); ובלבד שהמשתמש מודע לכך שלחברה אין כל מחויבות לשמור את המידע האישי והנתונים, והמשתמש לא יסתמך על מאגר הנתונים כגיבוי למידע שסיפק לחברה.

9. זכות המשתמש לעיין במידע אישי. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו, לו נתן הרשאתו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו ומוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל המאגר/החברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר/החברה תסרב למלא בקשה זו, עליה להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל המאגר/החברה לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב ל: info@mineonline.co.il.

10. חשבון המשתמש. חשבון המשתמש יכלול את: (א) כל הפרטים שסופקו לחברה בידי המשתמש, ובין היתר, את שמו של המשתמש, תעודת הזהות של המשתמש, תאריך הלידה והגיל של המשתמש, פרטי ההתקשרות עימו ופרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שסיפק בעת הרשמתו; ו-(ב) כל מידע, פרט ונתון אחר שהחברה סבורה שיש לכלול אותו בחשבון המשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולהסיר כל מידע מחשבון המשתמש, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מחיקת חשבון המשתמש. אם המשתמש מעוניין שהחברה תמחק את חשבון המשתמש שלו, המשתמש מתבקש לפנות לחברה באמצעות חשבון המשתמש. עם קבלת בקשה כזו, החברה תעשה מאמצים סבירים למחוק את המידע והחשבון האישי, אולם המשתמש מודע ויודע כי ייתכן שהחברה לא תוכל למחוק את המידע באופן מיידי ממערכות הגיבוי שלה.

11. אבטחת מידע.

11.1. החברה עושה מאמצים כדי לאבטח את המידע האישי והנתונים המצויים בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, גניבת זהות או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים (כגון שישמוש בתוכנת אנטי וירוס, ב-Firewall , SSL ו-PCI). על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, קלקולים או סוגים אחרים של שימוש לא ראוי או שימוש לרעה.

11.2. כאמור לעיל, החברה עושה מאמצים כדי לאבטח את המידע האישי והנתונים ולמנוע אירועים של גניבת זהות המשתמש. החברה מבהירה, כי היא אינה נוהגת לבקש מהמשתמש פרטים אישיים, כגון: פרטי כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום, סיסמת כניסה לחשבון האישי, מספרי זיהוי (מספר תעודת זהות, דרכון וכיוצא בזה) בצורה לא מאובטחת (כדוגמת פנייה בדוא"ל או בטלפון למשתמש). המשתמש מתבקש להסב את תשומת ליבו ולא להיות מוטעה על-ידי ניסיונות גורמים, הנחזים להיות נציגי החברה, לקבלת מידע מהמשתמש. ככל שמשתמש קיבל פנייה חשודה כאמור, הוא מתבקש לפנות במיידית לחברה.

12. מדיניות החברה כלפי ילדים. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות אינם מורשים למסור מידע אישי לחברה באמצעות האתר ו/או השירותים ללא הסכמתם המפורשת של ההורים ו/או האפוטרופוס החוקי שלהם.

13. שינויים במדיניות הפרטיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, יחולו ההוראות החלות על תיקון ההסכמים.

14. תחום שיפוט. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

15. שאלות, בקשות והערות. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעים המפורטים בתנאים או ב- info@mineonline.co.il