BURBERRY

מייסד: תומאס ברברי

שם בעברית: ברברי

שנת הקמה: 1856

אתר אינטרנט רשמי: https://www.burberry.com/

מוצרים הנמכרים אצלנו באתר: בגדי נשים ובגדי גברים.

עובדות מעניינות:

  • החנות הראשונה של Burberry נפתחה באנגליה ב 1856 על ידי תומס ברברי כשהיה בן 21.
  • המעיל גשם הידוע של המותג פותח ב 1914 לבקשת משרד המלחמה הבריטי, לשימוש החיילים בתנאי מלחמת העולם הראשונה.
  • תומס ברברי נחשב לממציא בד הגברידין ושילובו במעיליו, כך נהפכו ללבוש החביב על ידי חוקרי קטבים בתחילת המאה העשרים.

נקה  
×  BURBERRY ×  בנות ×  בנים 

מייסד: תומאס ברברי

שם בעברית: ברברי

שנת הקמה: 1856

אתר אינטרנט רשמי: https://www.burberry.com/

מוצרים הנמכרים אצלנו באתר: בגדי נשים ובגדי גברים.

עובדות מעניינות:

  • החנות הראשונה של Burberry נפתחה באנגליה ב 1856 על ידי תומס ברברי כשהיה בן 21.
  • המעיל גשם הידוע של המותג פותח ב 1914 לבקשת משרד המלחמה הבריטי, לשימוש החיילים בתנאי מלחמת העולם הראשונה.
  • תומס ברברי נחשב לממציא בד הגברידין ושילובו במעיליו, כך נהפכו ללבוש החביב על ידי חוקרי קטבים בתחילת המאה העשרים.